Cestování dovolená
Hotely ubytování
Vaše tipy

Banskoštiavnická kalvárie


Banskoštiavnická kalvárie postavená v r. 1751 je překrásný a unikátní komplex sakrálních staveb vybudován v barokním stylu začínajících od Dolního kostela s oltářem Poslední večeře cez Svaté schody až na vrch „Scharfenberg" kde stojí Horní kostel. Sedmnácti kaplí představujících výjevy z ukřižování Ježíše a sedmi bolestí Panny Marie (začíná třemi úvodními kapličkami, kříž na kamenném podstavci, kapličky s výjevy Ježíšova posledního soudu a umučení, kapličky ztvárňujících sedm bolestí Panny Marie).

Za zakladatele kalvárie se považuje jezuita František Perger, který se podílel nejen předložením návrhu výstavby, ale i na samotných stavebních pracích. Stavba začala 14. září 1744 položením základního kamene Horního kostela, předcházelo jí odkoupení pozemků na Ostrém vrchu a odsouhlasení výstavby ostřihomským arcibiskupem, sídlícím v té době v Trnavě. Horní kostel, nazývaný také "německý", byl dokončen a vysvěcen v září v roce 1745, kdy se zde konala i první mše svatá. Před svěcením, na svátek Nejsvětější trojice, kalvárii navštívil i císař František Lotrinský. Výstavba byla financována z darů měšťanů, erby významnějších dárců jsou umístěny na průčelí kaplí.

Je to nejimpozantnější kalvárie ve střední Evropě svou dokonalou souhrou architektury, sochařství, malířství a uměleckých řemesel. Banskoštiavnická kalvárie, jedna z nejstarších na Slovensku byla velmi vyhledávaným poutním místem a je spolu s městem Banská Štiavnica zařazena na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

www.infoglobe.cz/tip-na-vylet/sr-banska-stiavnica-nejimpozantnejsi-kalvarie-ve-stredni-evrope/

cs.wikipedia.org/wiki/Kalvarie