Cestování dovolená
Hotely ubytování
Vaše tipy

Porodnice u Apolináře - Zemská porodnice


Zemská porodnice, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2.

Zemská porodnice byla uvedena do provozu v roce 1875 a od té doby slouží budova nepřetržitě svému účelu. Pro svoji mimořádnou architektonickou hodnotu a význam v dějinách lékařství je budova chráněnou kulturní památkou.

Stavba je postavena v severoněmeckém novogotickém slohu z červených cihel a je tvořena šesti pavilony s jedenácti trakty a s vnitřním atriem.  Nejzajímavější částí budovy je kaple sv. Kříže, umístěná nad vstupním vestibulem v prvním patře.

www.cs.wikipedia.org/wiki/Zemska_porodnice

Historie porodnice

Roku 1862 rozhodl hrabě Thun-Hohenstein o vybudování Královské české zemské porodnice. Na příkaz Zemského výboru musela být stavba z režných, neomítnutých cihel.

V budově Zemské porodnice byla zřízena i dvě luxusní tajná oddělení se zvláštními vchody přímo z ulice, kde mohly v tajnosti porodit šlechtické a měšťanské dcerky, které neplánovaně přišly do jiného stavu.

www.apolinar.cz/cs/historie

Hlávkova porodnice

Projekt byl svěřen architektovi Josefu Hlávkovi, který vlastnil prosperující stavební společnost, která v Praze a okolí do té doby postavila přes sto padesát staveb. Josef Hlávka je autorem unikátního dispozičního řešení budovy. Pavilony jsou postaveny na půdorysu čtverce a jednotlivá křídla jsou rozmístěna kolem vnitřního nádvoří se zahradou. Vzorem pro tento projekt byly nemocnice po celé Evropě, které Josef Hlávka, než se do navrhování pustil, zevrubně prozkoumal.

www.prahaneznama.cz/nezarazene/hlavkova-porodnice-u-apolinare/

Video: 140 let porodnice u Apolináře

Už 140 let funguje Zemská porodnice u Apolináře a je jednou ze dvou největších porodnic v Česku.

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288835-z-metropole/215411058230022/obsah/404056-140-let-porodnice-u-apolinare